فرهیخته گرامی
در ایام عید امکان ثبت سفارش وجود ندارد.